شوکر

موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آوران حفیظ  از موسسات گرید یک ناجا می باشد که طبق دستورالعمل های صادره از پلیس پیشگیری ناجا، تجهیزات دفاع شخصی مانندانواع شوکر(شوکر تخت، شوکر مینی کمری، شوکر مدیریتی ) با ولتاژ متغیر،افشانه و باتوم برقی(تونفا) را به واجدین شرایط واگذار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  تجهیزات دفاع شخصی مراجعه نمایید