حوزه های فعالیت

 

حوزه های فعالیت موسسه  حفاظتی و مراقبتی نظم آوران حفیظ با کسب رتبه یکم از مرکز انتظام ناجا به شرح ذیل است:

 حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی  از قبیل محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی،بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالا، پروژه های عمرانی، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی، ارائه خدمات در خصوص نصب و پشتیبانی تجهیزات ایمنی و امنیتی، اسناد و اوراق بهادار، حمل پول و حفاظت فیزیکی از برگزاری همایش های دولتی و خصوصی.