حراست فیزیکی

حراست فیزیکی عبارت است از استفاده از افراد با انگیزه، آموزش دیده و توانمند از لحاظ جسمانی، روحی و اعتقادی در راستای حفظ و صیانت از اسناد، اموال و تجهیزات محوله در مقابله با آسیب ها و تهدیدات احتمالی از جمله سرقت، خرابکاری، آتش سوزی، خطرات طبیعی و ...  که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موسسه حفاظتی مراقبتی نظم آوران حفیظ در حوزه حراست و حفاظت فیزیکی با سابقه درخشان و پتانسیل بالای خود، توان تامین امنیت حفاظت و مراقبت از اماکن و تاسیسات و لوازم و تجهیزات اشخاص و ارگان های مختلف را به نحو احسن دارا می باشد که با آموزش به روز کارکنان خود و با تجهیز آنان به لوازم و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر، افشانه، باتوم و ... به صورت مسلح و غیر مسلح در این امر پیشرو بوده و آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت های دولتی و خصوصی، صنوف و ارگان های مختلف خصوصی و دولتی، نهادها و سازمان ها اعلام می دارد.

همچنین این موسسه با اجرای ماموریت حفاظتی و مراقبتی در حوزه های مختلف از جمله پتروشیمی ها، بانک ها، ارگان ها، شرکت ها و موسسات فعال حوزه های مختلف در سطح کشور با دریافت گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان محترم سعی در جلب رضایت مشتریان نموده است.