اقلام و پشتیبانی

 

موسسه نظم آوران حفیظ از مجموعه موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که با داشتن گرید(رتبه) یک مفتخر به ارائه خدمات حراستی به هموطنان عزیز در سطح کشور می باشد.

 

این امکان فراهم است تا کلیه ی نیازمندی های موسسات همکار در این زمینه ها تهیه و تامین گردد:

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۱۵۳۰۰۱ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل نمایید.

تامین نیروی انسانی:

 

۱- در زمینه آموزش(اساتید و مربیان آموزشی مجرب در رشته های مختلف، متنوع و مرتبط)

۲-در زمینه) HSE کارشناسان ورزیده در رشته های ایمنی، اقدامات تامینی، بهداشت و( …

۳-در زمینه های اداری، مالی، انتظامی و پشتیبانی(کارشناسان مالی، حسابداری، حقوق و دستمزد، کارگزینی و...)

۴-تامین نگهبان(نگهبانان آموزش دیده و دارای گواهینامه معتبر آموزشی از ناجا،نگهبانان مسلح و انتظامی و...)