لطفا سوالات زیر را جواب داده و در نهایت بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید

نام و نام خانوادگی (اجباری)

ورودی نامعتبر
کد ملی (اجباری)

کد ملی نامعتبر
سرفصل های مناسب مطالب در دوره آموزشی

ورودی نامعتبر
نحوه ارائه مطالب و تسلط مدرس به موضوع

ورودی نامعتبر
ارائه مثال و تمرین مناسب جهت یادگیری بهتر

ورودی نامعتبر
رعایت اخلاق و شئونات توسط مدرس

ورودی نامعتبر
نحوه ارزیابی مدرس از میزان یادگیری دانشجویان

ورودی نامعتبر
انطباق دوره آموزشی با نیازمندیهای آموزشی

ورودی نامعتبر
محل برگزاری آموزش از لحاظ نور و تهویه مناسب

ورودی نامعتبر
زمان تخصیص یافته

ورودی نامعتبر
کد امنیتی (اجباری)
کد امنیتی
  تازه سازی
کد امنیتی اشتباه می باشد
جهت ارسال بر روی دکمه زیر کلیک کنید