موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آوران حفیظ در زمینه های حراست و حفاظت فیزیکی، حفاظت الکترونیک و آموزش نگهبانان  توانسته است با کسب رتبه یکم از ناجا خود را بعنوان یکی از موسسات حفاظتی مراقبتی برتر در سطح کشور معرفی نماید.این موسسه علاوه بر اخذ گواهی نامه های متعدد در زمینه های حفاظتی مراقبتی توانسته است مجوز برگزاری دوره های الزامی آموزش نگهبانان موسسات حفاظتی مراقبتی در سطح استان تهران بزرگ را با در اختیار داشتن مراکز و تجهیزات آموزشی مطلوب و استاندارد و اساتید با تجربه و کارآمد اخذ نماید.همچنین این موسسه عاملیت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به گروههای هدف را از سوی پلیس پیشگیری ناجا دارا می باشد.