آبان ۱۹, ۱۳۹۶

پروژه حراست اتیلن غرب کشور

پروژه حراست اتیلن غرب کشور حفاظت و حراست از ایستگاه های تقویت و تقلیل فشار خط لوله اتیلن غرب حد فاصل عسلویه تا میاندوآب خط لوله […]