مهر ۱۷, ۱۳۹۷

پروژه پتروشیمی مهاباد

پروژه پتروشیمی مهاباد تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و حراست فیزیکی مجتمع و تاسیسات پتروشیمی مهاباد شرکت پتروشیمی مهاباد به منظور توسعه تولیدات پتروشیمیایی و صادرات پتروشیمیایی […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حفاظت و حراست ساختمان مرکزی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران که یکی از ۴ شرکت اصلی وزارت […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

پروژه حراست پتروشیمی کردستان

پروژه حراست پتروشیمی کردستان حفاظت و حراست از مجتمع و تاسیسات پتروشیمی کردستان مجتمع پتروشیمی کردستان از طرح های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۷

پروژه حراست مسلح بانک مهر اقتصاد

پروژه حراست مسلح بانک مهر اقتصاد حفاظت و حراست مسلحانه و غیرمسلحانه از تجهیزات و تاسیسات، سرپرستی ها و شعب بانک مهر اقتصاد سرارسر کشور بانک […]